પંચતીર્થ માહિતી
અન્ય સગવડો
ભોજનાલય
રહેવા માટે સગવડ
ફોટો ગેલેરી
વિડીયો ગેલેરી
ઉત્સવો
દાન (ડોનેશન)
સાઈટ મેપ
 
ભોજનાલય

- યાત્રાળુઓ માટે સ્વચ્છ અને સાત્વિક ભોજન પીરસતું વિશાળ ભોજનાલય છે. જૈન યાત્રાળુઓને સાઘર્મિક ભક્તિરૂપે એક દિવસ વિના મુલ્યે ભોજન આપવામાં આવે છે અને પછી નિયત દરથી ભોજન આપવામાં આવે છે. વેકેશન વખતે ચાર દિવસ સુધી આ મળી શકે છે.

-------------------------------------------------------------------------------

ફોન નં. :   +91 2838 282362 (ભોજનાલય)
                 +91 70696 10608 (ભોજનાલય)
                  +91 99780 54491 (ભોજનાલય)

   
 
....…
.....
Top ⇑